Slabikáře

Historický slabikář  Slabikář Jiřího Žáčka Slabikář pro dospělé žáky

Slabikář je učebnice čtení v mateřském jazyce, která učí obvykle děti prvních tříd základních škol. Slabikář pro dospělé žáky není slabikářem v pravém slova smyslu. Neučí číst ani slabikovat děti, ale metodou globálního čtení vyučuje postižené dospělé žáky, kteří přicházejí do školy z domovů se zvláštním režimem či domovů pro osoby se zdravotním postižením.

<=                                                                                      =>