Slabikáře

Historický slabikář  Slabikář Jiřího Žáčka Slabikář pro dospělé žáky

Slabikář je učebnice čtení v mateřském jazyce, která učí obvykle děti prvních tříd základních škol. Předchůdcem slabikářů byly ve středověku abecedáře, tabulky s písmeny. Sloužily k učení čtení v latině. Od devatenáctého století se tisknou také obrázkové slabikáře. V dnešní době se často koncipují zábavně, třeba jako interaktivní puzzle. V přeneseném slova smyslu se za slabikář označuje vzdělávání základů jakéhokoli jiného oboru (například slabikář tance). Jiným druhem slabikáře je Slabikář pro dospělé žáky. Neučí číst ani slabikovat děti, ale metodou globálního čtení vyučuje postižené dospělé žáky, kteří přicházejí do školy z domovů se zvláštním režimem či domovů pro osoby se zdravotním postižením.